Älg träff älgjakten 2020

Älgjägarträff före jakten
Plats Jaktstugan

Samtliga jägare lördag 10/10  Öster kl.14.00 ,  Söder kl. 14.30 , 
Norr kl. 15.00

Komihåg skjutintyg och underskrift av statligt jaktkort och försäkringar