Spillningsinventering 2023

Nu är det dags för spillnings inventering 2023

Det skall göras mellan 30 April – 28 Maj

15 personer som frivilligt eller blir utvald av jaktledarna i varje grupp. 5 per jaktlag


Vill du få trakterna med koordinaterna på telefon gör följande
1. Ladda hem Appen ”Viltdata” eller appen från Playbutik eller på en Iphone från Appstore

2. Välj jaktlag med inventeringsnyckeln INVLJ5PQ3

Du ser våra rutor inom en 5 km radie från din position

Internet behövs bara när kartorna skall laddas upp, i skogen kan appen används
även utan internet men GPS måste var på

Information om digital spillningsinventering

Med hjälp av telefonens GPS finner du enkelt till provytorna och kan knappa in resultaten som skickas direkt till Viltdata. Du behöver inte ha telefontäckning hela tiden, dina resultat sparas i telefonen och skickas så snart telefonen har kontakt med telenätet igen.
För att du ska få tillgång till provytorna för just ditt område behöver du en så kallad inventeringsnyckel. Den får du av den inventeringsansvarige i ditt område. Notera att du måste vara inom 5 km från provytorna för att du ska kunna se dem i telefonen och
GPS:en måste vara påslagen.
Du hittar en instruktionsfilm genom att klicka här: Spillningsinventering – YouTube eller knappa in följande för hand i din webbläsare:
https://www.youtube.com/watch?v=r8iobu7UL6M&t=33s.
Inventeringsnyckeln är: INVLJ5PQ3

Filmen ger dig all information om hur du kommer igång och hur ”Viltdata appen” fungerar. Du får även en kort instruktion om hur man inventerar.


Om du inte spillnings inventerat tidigare kan du även titta på filmen som handlar om att åldersbestämma spillning. Den hittar du genom att klicka här: 5. Hur skiljer vi mellan färsk och gammal spillning – YouTube eller knappa in följande för hand i din webbläsare: https://www.youtube.com/watch?v=6QNMQpa8LR0