Säljakt

Säljakt 2021

Nytt beslut 2021 om licens jakt på säl

Se beslut Licensjakt på gråsäl  

På årsmötet 2020 valdes Janne Kjellström som Sälfogde för VVO
Det innebär att hans mandat förlängs fram till årsstämman 2021 att besluta om jakt tillstånd för utomstående inom vårt jaktområde, enl årets beslut om säljakt inom Gävleborg

Han säljer även särskilt jakträttsbevis för 1 krona till utomstående.
Som medlem skall man meddela Janne om man jagar säl och vart
för att bedöma om det finns utrymme för utomstående att jaga.

Ordf.