Säljakt 2024

Säljakt 2024

Beslut 2024 om licens jakt på säl

Se beslut Licensjakt på gråsäl   2024

Viktigt att alla läser igenom beslutet och har det tillgänligt vid jakt

På årsmötet 2024 valdes Janne Kjellström som Sälfogde för VVO
Det innebär att hans mandat förlängs fram till årsstämman 2025 att besluta om jakt tillstånd för utomstående inom vårt jaktområde, enl årets beslut om säljakt inom Gävleborg

Han säljer även särskilt jakträttsbevis för 1 krona till utomstående.
Som medlem skall man meddela Janne om man jagar säl och vart
för att bedöma om det finns utrymme för utomstående att jaga.

Ordf.