Årsmöte VVO-Jaktstugeföreningen 2018

Kallelse Årsmöte 2018
Söderhamn Norrala VVO
/Jaktstugeföreningen

Datum:   Torsdagen den 12 April

Tid:         kl 19.00

Plats:     Altorp Norrala

Dagordning: enl stadgarna

Samtliga Medlemmar är välkommen