Kallelse /

Kallelse Älgstämma/Extrastämma 2023
Torsdag 24/8
Kl 1800
PLATS: Altorp
Extra stämma:
1. Val av jaktledare 2023
2. Nya medlemmar
3. Beslut om förslag att återbetala älgkort vid avhopp
Senast dagen för älgstämman.
4. Beslut om byggnation slakteri enl årstämman.
För Er som vill ha mer info om innehåll på extrastämman kontakta Tord Goude

/Styrelsen

Välkommen

//Styrelsen