Säljakt

Säljakt 2019-20
På årsmötet 2019 valdes Janne Kjellström som Sälfogde för VVO
Det innebär att han har mandat att besluta om jakt tillstånd för utomstående inom vårt jaktområde, enl årets beslut om säljakt inom Gävleborg
Han säljer även särskilt jakträttsbevis för 1 krona till utomstående.
Som medlem skall man meddela Janne om man jagar säl och vart
för att bedöma om det finns utrymme för utomstående att jaga.
Ordf.