Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmöte/Älgstämma VVO 2020

Till samtliga medlemmar

Kallelse Årstämma /Älgstämma 2020

Datum: Söndag 30/8
Plats: Dansbana ute på stålnäs
Kl 13.00
Dagordning enl stadgar

Styrelsen har beslutat att genomföra mötet där medlemmar med rösträtt kommer kunna poströsta viktiga frågor som skall beslutas utifrån styrelsens förslag

Poströsningen kommer gå till så att varje medlem kommer får hemskickade förtrycka röstsedlar med de förslag som styrelsen har presenterat.

Dett sker med stöd av en lag pga Coronapandemin som ger möjligheter till
mindre föreningar att kunna ändock genomföra möten.

När det gäller Älgstämman så kommer vi lotta passen i förväg för att minimera mötes tiden.

Ordförande
Tord Goude
gm Styrelsen

Möte älgjakten 2019

Möten inför Älgjakten 2019
Samtliga jaktledare och hundförare samlas Torsdag 10/10 kl.19.00 i Jaktstugan

Samtliga passkyttar samling lördag 12/10
Område Öster kl.14.00, Söder kl. 14.30, Norr kl. 15.00

Samtliga jägare skall senast lördagen den 12/10 underteckna en lista där man intygar att man tagit del av gällande jaktregler samt har giltig licens, statligt jaktkort samt hemförsäkring.
lntyg om godkända skjutprov överlämnas senast 12/10 till jaktledaren.


//Ordförande

Kallelse Extrastämma/Älgstämma 2019

Kallelse Extrastämma/Älgstämma
Söderhamn Norrala VVO 2019
Datum: Söndag 18/8 kl 1900.
Plats: Altorp Norrala
Dagordning för extrastämma skall behandla
Stadgeändring §4b, §7
Ändringsförslag enligt taget beslut årstämma 14/4
(se årsstämmoprotokoll 2019) kan rekvireras via sekr.
Övrig dagordning enligt sedvanlig älgstämma.
Välkommen styrelsen

Säljakten 2019-20

Säljakt 2019-20

Årets säljakts beslut: se länk Beslut-skyddsjakt-grasal-2019
På årsmötet 2019 valdes Janne Kjellström som Sälfogde för VVO

Det innebär att han har mandat att  besluta om jakt tillstånd för utomstående inom vårt vårt jaktområde, enl årets beslut om säljakt inom Gävleborg
Han säljer även särskilt jakträttsbevis för 1 krona till utomstående.

Som medlem skall man meddela Janne om man jagar säl och vart
för att bedöma om det finns utrymme för utomstående att jaga.

Ordf.

Jaktfest Altorp Fredag 12 maj

SÖDERHAMN NORRALA VVO

JAKTFEST – 10 års Jubileum 2007 – 2017

Fredag 12 maj Kl 1900 ALTORP Norrala
Vi äter och har det trevligt
Hemlig underhållning och dans

Anmälan omgående till
Tord Goude via sms eller mail
eller telefon 070 679 91 24

Tord@soderhamnnorralavvo.se

Alla medlemmar är hjärtligt
Välkommna