Älgjakten 2019

Kallelse Extrastämma/Älgstämma
Söderhamn Norrala VVO 2019
Datum: Söndag 18/8 kl 1900.
Plats: Altorp Norrala
Dagordning för extrastämma skall behandla
Stadgeändring §4b, §7
Ändringsförslag enligt taget beslut årstämma 14/4
(se årsstämmoprotokoll 2019) kan rekvireras via sekr.
Övrig dagordning enligt sedvanlig älgstämma.
Välkommen styrelsen

Datum Typ av älg Vikt Ålder Taggar Kasserad

Styvje

Datum Typ av älg Vikt Ålder Taggar Kasserad

Ljusne

Datum Typ av älg Vikt Ålder Taggar Kasserad
5

Lämna ett svar