Årsmöte/Älgstämma VVO 2020

Till samtliga medlemmar

Kallelse Årstämma /Älgstämma 2020

Datum: Söndag 30/8
Plats: Dansbana ute på stålnäs
Kl 13.00
Dagordning enl stadgar

Styrelsen har beslutat att genomföra mötet där medlemmar med rösträtt kommer kunna poströsta viktiga frågor som skall beslutas utifrån styrelsens förslag

Poströsningen kommer gå till så att varje medlem kommer får hemskickade förtrycka röstsedlar med de förslag som styrelsen har presenterat.

Dett sker med stöd av en lag pga Coronapandemin som ger möjligheter till
mindre föreningar att kunna ändock genomföra möten.

När det gäller Älgstämman så kommer vi lotta passen i förväg för att minimera mötes tiden.

Ordförande
Tord Goude
gm Styrelsen