Årsmöte VVO-Jaktstugeföreningen 2020

Till samtliga medlemmar

På grund av den situation som vi befinner oss i med Corona och
den risk för smittspridning bland både riskgrupper och 70 + så har styrelsen beslutat att skjuta på
årsstämman 2020 till ett datum som känns tryggare för oss  alla.

Vi kommer kalla till Årsstämman via Hemsida, Facebook och Kuriren
när det ges möjlighet beroende på det rådande läge.

Vidare vill jag informera om viktigheten av att alla Ni som har Arrende kontrakt med fastighetsägare lämnar in kopia på kontraktet till
vår kassör omgående. Det finns förändringar i VVO fastighetsförteckning
som förändrar för ett fåtal medlemmar.

Vi kommer inte skicka ut medlemsinbetalningar förens vi har giltiga kontrakt.

Ordförande
Tord Goude
gm Styrelsen