Kallelse Extrastämma/Älgstämma 2019

Kallelse Extrastämma/Älgstämma
Söderhamn Norrala VVO 2019
Datum: Söndag 18/8 kl 1900.
Plats: Altorp Norrala
Dagordning för extrastämma skall behandla
Stadgeändring §4b, §7
Ändringsförslag enligt taget beslut årstämma 14/4
(se årsstämmoprotokoll 2019) kan rekvireras via sekr.
Övrig dagordning enligt sedvanlig älgstämma.
Välkommen styrelsen