Årsmöte VVO-Jaktstugeföreningen 2019

Kallelse årsmöte 2019
Söderhamn Norrala VVO
/Jaktstugeföreningen

Datum:   Söndagen den 14 April

Tid:         kl 19.00

Plats:     Altorp Norrala

Dagordning: enl stadgarna
Stadgeändring förslag §4b, §7

Samtliga medlemmar är välkommen

Uppdaterat förslag stadgeändring

  1. §4b  Styrks från stadgarna
  2. Införs som tillägg till §7a

”Den mark och de jakträtter som föreningen förfogar
över, som benämns  ”markbank” genom upplåtelseavtal med fastighetsägare,
skall fördelas till jägare som vill bli medlem.
Detta kan endast bli aktuellt om det finns mark tillgänglig i markbanken.”